Sökmotoroptimering

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering eller SEO (search enginge optimization) är en strategi för att anpassa ens webbplats för att hamna högt upp hos sökmotorer som exempelvis Google. Vid en bra utförd sökmotoroptimering hjälper du inte enbart sökmotorer men också besökare till din webbplats. Mycket av arbetet är att försöka underlätta för besökare på webbplatsen genom att visa relevant innehåll.

Vill du ha hjälp med Sökmotoroptimering?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Sökmotoroptimering är inte en engångsinsats

Många personer som vi på Growth Online träffar tror att sökmotoroptimering är en engångsinsats. Detta stämmer inte, SEO är något du måste jobba med kontinuerligt. Mycket har hänt de senaste åren inom SEO och Google har blivit smartare och smartare. Det går inte längre att fuska till sig en bra placering i sökresultatet som förut. Idag krävs det att du följer Google’s riktlinjer för att ge användaren en så bra upplevelse som möjligt.

Idag finns det väldigt många personer och byråer som jobbar med sökmotoroptimering. Ju fler aktörer på marknaden som jobbar med SEO desto svårare blir det att komma högt i sökresultatet. Detta betyder att engångsinsatser av sökmotoroptimering inte kommer fungera. I slutändan kommer det alltid finnas någon som kommer försöka konkurrera i det organiska söket. Därför är det viktigt att arbeta kontinuerlig med SEO.

97 procent av svenskarna söker efter information på nätet Svenskarna och internet

Skapa en gedigen strategi för din sökmotorsoptimering

Att enbart sätta in lite mera text på framsidan är inte en strategi som kommer gynna dig i längden. För att få till en så bra sökmotoroptimering som möjligt behöves först och främst en gedigen strategi.

Hur ligger dina konkurrenter till i sökresultatet?

Först och främst är det viktigt att se över vad som fungerar för dina konkurrenter. Om du börjar söka efter tjänsterna du erbjuder kan du se vad dina konkurrenter hamnar i resultatet. Därefter kan du försöka analysera deras innehåll och dra slutsatser av vad som har fungerat.

I svårare branscher räcker det oftast inte med att enbart jobba med innehåll utan det krävs mer insatser för att hamna högre. Ett bra exempel på detta är att försöka konkurrera med ord som ”Lån”. Här är konkurrensen väldig hög och det krävs väldigt mycket jobb för att ta marknadsandelar.

I svårare branscher kan en bra strategi vara att nischa sig. Detta kan exempelvis vara att jobba mot lite längre sökord eller lokala marknader.

Med längre sökord brukar volymen vara mindre men på samma gång konkurrensen minimal. Dessa sökord kallas för ”Long Tail Keywords” som består av 3 till 4 ord i följd. Ett exempel på detta är om du enbart söker på ”gräsklippare” är konkurrensen svår. Om du använder dig utav ”vilken gräsklippare är bäst” har du större chans att komma högt i sökresultatet.

Om du vill rikta in dig till det lokala söket kan en bra strategi vara att använda sökningar till specifika områden. Exempelvis kan du använda dig utav sökordet ”gräsklippare Stockholm”. Du har också möjlighet att påverka sökningar via Google My Business där du kan dyka upp i högra delen av skärmen på Google.

Vad blir effekten av sökmotoroptimering för din webbplats?

Om du är intresserad av att få en genomgång av hur Sökmotoroptimering fungerar kan du alltid kontakta oss på Growth Online för en kostnadsfri genomgång.

Skicka förfrågan

Vilka sökord ska du satsa på?

Om du är i startfasen med en helt ny webbplats kan det vara svårt att ge sig in i konkurrensutsatta branscher. Därför kan en bra strategi vara att försöka sig på sökord med mindre konkurrens till en början.

Det är svårt att analysera vilka sökord som är bra att välja. Många byråer sitter på verktyg som kan analysera sökord och deras svårighet. Problemet är att dessa verktyg är väldigt dyra och blir en för stor kostnad för bara en webbplats.

Vi på Growth Online använder oss av många verktyg för att hjälpa både nya och befintliga kunder. Om du behöver hjälp med en sökordsanalys kan du läsa mer här.

Det är viktigt att göra en sökordsanalys innan du sätter igång med skrivandet. Dels för att du kan behöva göra om allt jobb från början för att du har valt fel sökord. Men också att du har valt sökord som är för svåra att konkurrera med gentemot andra i branschen. Det finns också en risk med att sökorden du väljer inte är relevanta och därmed inte genererar några sökningar.

Producera innehåll som hjälper besökaren

Att enbart producera innehåll för att manipulera Google är en föråldrad strategi som inte fungerar längre. Förr i tiden fans det metoder där personer kunde fuska sig till topp placeringar. Detta genom att t.ex. använda sig av metoden ”keyword stuffing”. Denna metod går ut på att använda sig av ett nyckelord väldigt många gånger i en text. Eftersom väldigt många började använda sig av denna strategi förstod också Google att en uppdatering behövdes för att mot-kämpa detta.

Google känner av när unikt innehåll produceras och premierar hemsidor som kontinuerligt publicerar detta. Att ge dina besökare något av värde (how to-artiklar, tips, branschnyheter) är därför inte bara bra för besökarna utan även för dina positioner på Google. Kopiera inte andras texter eller guider. Den som skriver en artikel först ses av Google som ursprungskällan och det blir värt extra mycket. Bra innehåll ger också dina besökare en anledning att återkomma och chansen att de konverterar till kund ökar.

Skriv sökmotoroptimerade texter

Texterna du skriver är en av de huvudsakliga sakerna Googles robotar tittar på när de avgör vilken position du ska få i sökresultatslistan. Här är några snabba tips för sökmotoroptimerade texter:

 • Välj ett sökord
  Se till att hitta ett bra och relevant sökord att använda i din text. Använd det gärna också  i rubriker och även tidigt i texten.
 • Gör texten lättöverskådlig
  Gör det din text lättläst för läsaren. Ett bra tips är också att använda underrubriker.
 • Skriv din egen text
  Ur ett SEO-perspektiv är det viktigt att du inte kopierar en text och lägger in på din sida. Skriv den själv!
 • Tänk på längden
  Texterna du skriver bör inte vara för korta. Använd helst minst 300 ord. Men tänk på att hela texten måste vara relevant.

 

Vill du ha hjälp med sökmotoroptimering?

Uppstart SEO

 • Trafik & Volym
 • Relevanta sökord
 • Konkurrentanalys
 • Optimering av sidkarta
 • Intern länkstruktur
 • Backlinks
 • Titlar & Rubriker
 • Meta Beskrivningar
 • Optimering av URL:er
 • Rapport sökordsanalys

Löpande SEO

 • Optimering av valda sökord
 • Optimering av page titles & huvudrubriker
 • Optimering av meta descriptions
 • Optimering av URL:er
 • 301-redirects vid behov
 • Optimering av interna länkar
 • Optimering av backlinks
 • Produktion/optimering av landningssidor vid behov
 • Månadsrapportering

Några av våra kunder